O stránke

Táto stránka bola vytvorená ako implementácia diplomovej práce Kristíny Vojtovej s názvom Interaktívny výučbový portál pre úvodný kurz počítačovej grafiky.

Obsahuje teóriu vybraných algoritmov z predmetu Počítačová grafika 1, ako aj riešené a neriešené príklady.