Výučba v zimnom semestri

  1. Architektúra grafických zariadení pre PC - výberová prednáška pre magisterské štúdium počítačovej grafiky.
  2. Počítačová grafika (1) - povinný predmet pre študentov magisterského štúdia Počítačovej grafiky a geometrie
  3. Úvod do tvorby grafických aplikácií - povinný predmet pre študentov 1. ročníka učiteľského štúdia Deskriptívnej geometrie.
  4. Profesionálny grafický softvér (1) - výberový predmet pre 2. ročník bakalárskeho štúdia programu Matematika.
  5. Procedurálne modelovanie - výberová prednáška pre magisterské štúdium programu Počítačová grafika a geometria.

Výučba v letnom semestri

  1. Profesionálny grafický softvér (2) - výberový predmet pre 3. ročník bakalárskeho štúdia programu Matematika.
  2. CAD systémy - výberový predmet pre magisterské štúdium programu Počítačová grafika.
  3. Technické kreslenie s podporou CAD - povinný predmet pre študentov 2. ročníka učiteľského štúdia Deskriptívnej geometrie.
  4. Počítačová grafika (2) - povinný predmet pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia programu Počítačová grafika.

Pri výučbe týchto „väčšinou praktických” predmetov uprednostňujem používanie bezplatného (freeware) softvéru, alebo ešte lepšie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (open source).

Aktuálny rozvrh:

Deňčashod.typučebňapredmetskupina
Pondelok 9:50 2h s I-23 Seminár z numerickej geometrie (2) 1mMPG 1DRSMAT
Pondelok 16:30 2h c G-203 Matematika pre biológov (skupina B) 2pB
Utorok 12:20 2h c B1-301 Matematika pre biológov (skupina C) 2pB
Matematika pre biológov (skupina B) 2BIN*
Utorok 14:50 2h c M-116 Technické kreslenie s podporou CAD systémov 2upMADG
Streda 8:10 2h v M-217 CAD systémy 1mMPG 1mMPGk
Technické kreslenie s podporou CAD systémov 2upMADG
Streda 14:50 2h p M-XII Počítačová grafika (2) 1mMPG 1mMPGk

Rozrh je generovaný automaticky z tejto webstránky

Otázky štátnych skúšok študijného programu mMPG.