Výučba v zimnom semestri

  1. Architektúra grafických zariadení pre PC - výberová prednáška pre magisterské štúdium počítačovej grafiky.
  2. Počítačová grafika (1) - povinný predmet pre študentov magisterského štúdia Počítačovej grafiky a geometrie
  3. Úvod do tvorby grafických aplikácií - povinný predmet pre študentov 1. ročníka učiteľského štúdia Deskriptívnej geometrie.
  4. Profesionálny grafický softvér (1) - výberový predmet pre 2. ročník bakalárskeho štúdia programu Matematika.
  5. Procedurálne modelovanie - výberová prednáška pre magisterské štúdium programu Počítačová grafika a geometria.

Výučba v letnom semestri

  1. Profesionálny grafický softvér (2) - výberový predmet pre 3. ročník bakalárskeho štúdia programu Matematika.
  2. CAD systémy - výberový predmet pre magisterské štúdium programu Počítačová grafika.
  3. Technické kreslenie s podporou CAD - povinný predmet pre študentov 2. ročníka učiteľského štúdia Deskriptívnej geometrie.
  4. Počítačová grafika (2) - povinný predmet pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia programu Počítačová grafika.

Pri výučbe týchto „väčšinou praktických” predmetov uprednostňujem používanie bezplatného (freeware) softvéru, alebo ešte lepšie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (open source).

Aktuálny rozvrh:

Deňčashod.typučebňapredmetskupina
Pondelok 9:50 2h s I-23 Seminár z numerickej geometrie iDRS
Pondelok 12:20 2h p M-VIII Architektúra grafických zariadení pre PC 1mMPG 1mINF*
Utorok 9:50 3h p M-217 Úvod do tvorby grafických aplikácií 1upMADG
Utorok 13:10 2h p M-IX Počítačová grafika (1) 1mMPG 1mINF 2mINF
Štvrtok 9:50 2h c M-XII Matematická analýza (1) 1INF2
Piatok 8:10 2h p F1-248 Profesionálny grafický softvér (1) 3MAT*
Počítačová grafika pre učiteľov 2muMADG
Piatok 11:30 2h c F1-248 Profesionálny grafický softvér (1) 3MAT*
Počítačová grafika pre učiteľov 2muMADG

Rozrh je generovaný automaticky z tejto webstránky

Otázky štátnych skúšok študijného programu mMPG.