Pedagogický a vedecký profil katedry

Katedra geometrie patrí k najstarším na Matematicko-fyzikálnej fakulte. Bola založená v roku 1960. Zabezpečuje výuku učiteľov matematiky a deskriptívnej geometrie pre stredné školy a gymnáziá a vychováva odborníkov v oblasti počítačovej geometrie a počítačovej grafiky.

Katedra je rozdelená na dve sekcie: sekcia geometrie a topológie a sekcia deskriptívnej geometrie a počítačovej grafiky.

Pre všetkých poslucháčov učiteľského štúdia zabezpečuje katedra prednášky, cvičenia a semináre z rozmanitých oblastí: lineárna algebra, základy konštrukčnej i analytickej geometrie a dejiny matematiky. Pre poslucháčov odborného štúdia matematiky poskytuje katedra špeciálne kurzy a semináre: geometria, topológia, geometrické modelovanie a CAGD. Tiež významnou mierou zabezpečuje výchovu doktorandov a výuku vrámci doplňujúceho štúdia.

Vedecká práca

Vedecké a výskumné aktivity katedry sú zamerané predovšetkým na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie a topológie, aplikovanej geometrie a počítačovej grafiky, histórie a didaktiky matematiky. Vrámci týchto aktivít získalo už vyše 25 študentov akademický titul PhD. a viac ako 100 študentov akademický titul RNDr.

Členovia katedry sú autormi alebo významnými spoluautormi 4 učebných textov pre vysoké školy a asi 10 učebníc matematiky pre stredné školy a gymnáziá. Na katedre vzniklo tiež niekoľko monografií a encyklopedických diel.

Katedra sa angažuje v širokej spolupráci s niekoľkými domácimi a zahraničnými inštitúciami (Nemecko: Halle, Leipzig, Potsdam atď.; Rakúsko: Viedeň, Graz; Maďarsko: Budapešť; Taliansko: Bologna, Palermo). Je tiež členom systému pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania.

Zamestnanci katedry sú pozývaní prednášať na medzinárodných sympóziách a konferenciách (Rakúsko, Nemecko, Česká republika atď.) a niekoľkokrát pracovali dlhšiu dobu na zahraničných univerzitách.

Absolventi získavajú pracovné miesta ako učitelia na stredných školách, gymnáziách alebo univezritách. Veľmi často sa tiež zamestnávajú v rôznych priemyselných oblastiach (dizajn), v službách, vo finančných inštitúciách atď.

Výber z publikácií

Monografie:
 • V. Svitek:
  Logické základy geometrie. Bratislava, SPN 1969
 • J. Čižmár, V. Zaťko (spoluautori):
  Encyklopaedia of Mathematics. Bratislava, Obzor 1967 (1. vydanie), 1978 (2. vydanie), 1981 (3. vydanie)
 • J. Čižmár:
  Grupy geometrických transformácií. Bratislava, Alfa 1984
Učebné texty:
 • V. Zaťko (spoluautor):
  Geometria 1 (učebný text pre VŠ). Bratislava, SPN 1985
 • M. Božek (spoluautor):
  Geometria 2 (učebný text pre VŠ). Bratislava, SPN 1987
 • V. Piják, V. Zaťko (spoluautori):
  Konštrukčná geometria (učebnica pre VŠ). Bratislava, SPN 1985
 • T. Hecht, Z. Sklenáriková:
  Metódy riešenia úloh (učebnica pre VŠ). Bratislava, SPN 1992
 • M. Božek (spoluautor):
  Matematika 2 (učebnica pre gymnáziá). Bratislava, SPN 1985-1990
 • J. Čižmár (hlavný autor):
  Matematika 6. I, II, SPN, Bratislava-Praha 1989-1996
 • J. Čižmár (spoluautor):
  Matematika 7. I, II, SPN, Bratislava-Praha 1990-1996
 • Š. Solčan:
  Projektívna geometria (skriptum). UK Bratislava, 1994
 • M. Božek:
  Matematika 2 (zväzok 3) (učebnica pre gymnáziá). Bratislava, Orbis Pictus, 1998
 • P. Chalmovianský (spoluautor):
  Zložitosť geometrických algoritmov (skriptum). UK Bratislava, 2001
 • Z. Sklenáriková, J. Čižmár:
  Elementárna geometria euklidovskej roviny (skriptum). Univerzita Komenského, Bratislava 2002