Organizácie:
Ústavy, inštitúty, univerzity atď. s podobným zameraním:
Grantové agentúry:
Matematika, geometria, počítačová grafika:
Knižnice, zoznamy publikácií:
Konferencie:
  • Siggraph - medzinárodná konferencia z počítačovej grafiky
  • SCCG - Jarná konferencia z počítačovej grafiky
  • WSCG - Zimná škola z počítačovej grafiky
  • CESCG - Stredoeurópsky seminár z počítačovej grafiky
Rôzne, ale príbuzné:
Rôzne: