• Joomla.org - free, open-source content management system (CMS)
  • ABC Linuxu - české stránky venujúce sa linuxu (články, správičky a vynikajúce fórum)
  • Wikipedia - free encyclopedia that anyone can edit
  • $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}{\frac{1}{n^2}}=\frac{\pi^2}{6}$