Výučba v zimnom semestri

  1. Výpočtová geometria - stručný prehľad základných metód výpočtovej geometrie zameraný najmä na konvexné obaly, Voronoiove diagramy, vyhľadávanie v rovinných grafoch, počítanie prienikov množín geometrických útvarov
  2. Modelovanie kriviek a plôch (2) - prehľad základných metód konštrukcie plôch, najmä Bézierovych, Coonsovych a B-splajnových a ich racionálne ekvivalenty
  3. Modelovanie kriviek a plôch (3) - prehľad metód používaných v modelovaní plôch, ich spojitosť, rafinačné metódy.
  4. Geometria 2 - geometria afinných zobrazení euklidovských priestorov, klasifikácia zhodnostných transformácií E2 a E3

Výučba v letnom semestri

  1. Topológia a funkcionálna analýza - stručný prehľad základných pojmov topológie, so zameraním na geometriu. Základná teória Banachových a Hilbertových priestorov.
  2. Modelovanie kriviek a plôch (1) - základné metódy konštrukcie kriviek a ich vlastnosti. Zaoberáme sa Bézierovými krivkami, NURBS, Hermitovými krivkami a ich modifikáciami.
  3. Modelovanie kriviek a plôch (4) - prehľad metód používaných v modelovaní s implicitne definovanými krivkami a plochami, pletivami, B-splajnovými plochami.

Aktuálny rozvrh:

Rozrh je generovaný automaticky z tejto webstránky