Povinné predmety - denné štúdium:

Povinné predmety - externé štúdium:

Voliteľné predmety:

pri výučbe používame Wolfram Mathematica softvér a IBM SPSS softvér