UK > FMFI UK > KAG
logo

Katedra algebry a geometrie

Vitajte na našom webe. Dnes je nedeľa, 26. jún 2022.

Adresa

Katedra algebry a geometrie
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská Dolina
842 48 Bratislava
Slovensko
telefón: +421 2 602 95 229
email: kag@fmph.uniba.sk
facebook: www.facebook.com/kag.fmfi

Oddelenia katedry:

Algebra a teória číselGeometria

Sekretariát:

Mgr. Ildikó Muzslayová
miestnosť: M 141
telefón: +421 2 602 95 255
email: Ildiko.Muzslayova@fmph.uniba.sk

Vedúci katedry:

doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
miestnosť: M 158
telefón: +421 2 602 95 229
email: Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry:

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
miestnosť: M 128
telefón: +421 2 602 95 752
email: Pavol.Zlatos@fmph.uniba.sk

Novinky

Štátnice mMPG 2021
Štátne skúšky mMPG 2021

Absolventi FMFI vo firmách

Vectary
Vectary

Výber z publikácií

Vybraná publikácia

Videá

Vybrané video