Kód: 2-UDG-201

Priebežné hodnotenie: Samostatná práca

Záverečné hodnotenie: Skúška

Cieľ: Krivky a plochy v projektovaní.

Osnova predmetu:

  1. Reprezentácie jednoduchého oblúka.
  2. Polynomická interpolácia, podmienky spojitosti.
  3. Interpolačné splajny - Hermitov, kardinálny, Catmull-Rom, Kochanek-Bartels.
  4. Aproximačné splajny - Bezierov, B-splajn.
  5. Plochy určené okrajom - Coonsove záplaty.

Zadania:

  1. Zadania 1
  2. Zadania 2
  3. Zadania 3
  4. Zadania 4
  5. Zadania 5

Literatúra:

Farin, G., Hansford, D. : The essentials of CAGD, AK Peters,Ltd. 2000.
Hoschek, J., Lasser, D.: Computer Aided Geometric Design,  AK Peters, Ltd. 1993.
Marsh, D.: Applied Geometry for Computer Graphics and CAD, Springer 1999.