Kód: 1-MAT-180

Priebežné hodnotenie: Samostatná práca

Záverečné hodnotenie: Skúška

Cieľ: Poskytnúť úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikácií s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu potrebných problémov.

Osnova predmetu:
  1. Počítačová grafika, definícia, konceptuálny rámec, história, základné problémy a ich riešenie.
  2. Transformácie v rovine.
  3. Základy špecifikácie grafických systémov a noriem.
  4. Grafické objekty, ich vytváranie, kódovanie, modifikácia.
  5. Rasterizácia.
  6. Orezávanie a prieniky.
  7. Základné algoritmy spracovania obrazu.

Literatúra:

Ružický, E. a kol.: Počítačová grafika a spracovanie obrazu. Bratislava: Sapientia 1995.