Kód: 2-MPG-101/00

Priebežné hodnotenie: Práca na projektoch cvičenia

Záverečné hodnotenie: Ústna skúška

Výsledky vzdelávania: Študenti nadobudnú poznatky o algoritmických riešeniach základných problémov počítačovej grafiky.

Osnova predmetu:

 1. Úvodné informácie
 2. Transformácie v 2D a 3D
 3. Rotácie v 3D a kvaternióny
 4. Reprezentácie 3D objektov

Cvičenie zabezpečuje Mgr. Marcel Makovník. Ďalšie informácie nájdete na webstránke cvičenia.

Literatúra:

SKRužický E., Ferko A.: Počítačová grafika a spracovanie obrazu, Bratislava: Sapientia, 1995
CZŽára J., Beneš B., Felkel P.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998
ENWatt A.: 3D computer graphics (3rd edition), Addison Wesley, 1999
ENSchneider P., Eberly D.: Geometric Tools for Computer Graphics, Morgan Kaufmann, 2003
ENHearn D., Baker M, Carithers, W.: Computer Graphics with Open GL (4th Edition), Pearson, 2010

Doplňujúce materiály k prednáškam:

Ďalšia doporučená študijná literatúra:

Študijný materál a poznámky dr. J. Chalmovianskej (pdf + txt):

 1. Afinné transformácie
 2. Modelovanie a reprezentácia 3D objektov
 3. Určovanie viditeľného povrchu
 4. Projekcie (premietanie) (txt)
 5. Výpočet prienikov
 6. Orezávanie
 7. Rasterizácia (txt)
 8. Antialiasing (txt), antialiasing (sken)
 9. Zobrazovací kanál

Poznámky doc. V. Zaťka (pdf):

 1. Nevyhnutná geometria
 2. Prehľad reprezentácií geometrických objektov
 3. Zobrazovací kanál
 4. Rasterizácia
 5. Vypĺňanie
 6. Orezávanie úsečky
 7. Viditeľnosť

Zaujímavé videá:

 • Visualizing quaternions - séria krátkych a pútavých videí, ktoré graficky znázorňujú použitie kvaterniónov pri otáčaní v 3D a stereografickej projekcii
 • Gimbal lock - vysvetlenie vzniku javu Gimbal lock (obmedzenie stupňov voľnosti) pri rotácii objektov pomocou Eulerovych uhlov

Užitočné webstránky:

Zdrojové kódy vybraných algoritmov (.py):